Terms Of Use

Blog o Węgrzech Życie na Węgrzech – niniejsza strona zawiera informacje dla Użytkowników bloga (czytelników, osoby pozostawiające komentarze, subskrybujące, oraz inne).

Informacje podstawowe – Blog o Węgrzech Życie na Węgrzech

1. Niniejsze zasady dotyczą korzystania z bloga dostępnego pod adresem https://budapesten.blogspot.hu, lub innym, mogącym zależeć m.in. od lokalizacji Użytkownika. Jestem jedynym właścicielem bloga, oraz domeny www.pawelmichalak.hu, która do niego odsyła.
2. Zasady użytkowania bloga mogą zmienić się w dowolnej chwili, dlatego zaleca się, aby zapoznawać się z nimi przy każdych odwiedzinach.  
3. Korzystając z niniejszego bloga, wyrażasz zgodę na niniejsze zasady użytkowania. Jeżeli nie wyrażasz zgody, powinieneś opuścić tego bloga. Korzystanie z tego bloga jest dobrowolne, a Użytkownik odwiedza bloga własną odpowiedzialność.  
4. Nie gwarantuję nieprzerwanego, wolnego od utrudnień dostępu do bloga. Przeszkody w dostępie mogą wynikać z prac administracyjnych dokonywanych przeze mnie, bądź przez administratorów usługi, z której korzystam, lub wynikać z awarii.
5. Zastrzegam sobie możliwość zawieszenia lub zaprzestania prowadzenia bloga z dowolnych przyczyn, w dowolnym momencie i bez jakiegokolwiek uprzedzenia.
6. Zastrzegam sobie prawo do usuwania, modyfikowania lub dodawania treści, także w obrębie istniejących już wpisów.
6. Logowanie, wymagające podania loginu i hasła (konieczne np.: przy komentowaniu wpisów) dokonywane jest na własną odpowiedzialność Użytkownika.
7. Autor bloga w żaden sposób nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wywołane w związku z odwiedzinami bloga.  
8. Zawarte na blogu odnośniki do innych stron internetowych umieszczone są w celach informacyjnych. Nie odpowiadam za bezpieczeństwo i zasady polityki prywatności tychże stron. Użytkownik odwiedza te strony na własną odpowiedzialność. 

Prawa autorskie – Blog o Węgrzech Życie na Węgrzech

1. Zastrzegam prawo własności intelektualnej do wszystkich  publikowanych na blogu materiałów. Wszelkie nawiązania do publikowanych na niniejszym blogu materiałów muszą być opatrzone linkiem prowadzącym do materiału źródłowego, znajdującego się na blogu. 

 14/09/2017

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz